Prof. dr hab. inż. Jan Kubik

pok. 9
tel. (+48) 77 449 85 56
e-mail. j.kubik@po.opole.pl---
ZADANIA Z MECHANIKI
---0. Spis treści
1.0. Wstęp
1.1. Proste przypadki wytrzymałościowe
1.2. Proste przypadki wytrzymałościowe
1.3. Proste przypadki wytrzymałościowe
2.1. Przemieszczenia układów prętowych
2.2. Przemieszczenia układów prętowych
3.1. Zadania statycznie niewyznaczalne
3.2. Zadania statycznie niewyznaczalne
3.3. Zadania statycznie niewyznaczalne
3.4. Zadania statycznie niewyznaczalne
3.5. Zadania statycznie niewyznaczalne
4.1. Utrata stateczności
4.2. Utrata stateczności
4.3. Utrata stateczności
5.1. Złożone przypadki wytrzymalościowe
5.2. Złożone przypadki wytrzymalościowe
6.1. Stany graniczne konstrukcji
6.2. Stany graniczne konstrukcji
7.1. Hipotezy wytężeniowe
7.2. Hipotezy wytężeniowe
7.3. Hipotezy wytężeniowe
8. Twierdzenie o wzajemności
9. Wykaz ważniejszych oznaczeńdata zamieszczenia: 2013.11.28

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl